{
  "data_version": "4.0",
  "references": {
    "reference_data": [
      {
        "url": "http://www.vapidlabs.com/advisory.php?v=195"
      },
      {
        "url": "http://kindeditor.org/ https://github.com/kindsoft/kindeditor/"
      }
    ]
  },
  "description": {
    "description_data": [
      {
        "lang": "eng",
        "value": "kindeditor/php/upload_json.php does not check authentication before allow users to upload files. in Kind Editor"
      }
    ]
  },
  "data_type": "CVE",
  "affects": {
    "vendor": {
      "vendor_data": [
        {
          "product": {
            "product_data": [
              {
                "version": {
                  "version_data": [
                    {
                      "version_value": "4.1.12",
                      "version_affected": "<"
                    }
                  ]
                },
                "product_name": "Kind Editor"
              }
            ]
          },
          "vendor_name": "Kind Editor Inc."
        }
      ]
    }
  },
  "CVE_data_meta": {
    "UPDATED": "2018-04-08T13:21Z",
    "ASSIGNER": "larry0@me.com",
    "STATE": "PUBLIC",
    "REQUESTER": "larry0@me.com",
    "ID": "CVE-2017-1002024",
    "DATE_ASSIGNED": "2017-06-14"
  },
  "data_format": "MITRE",
  "problemtype": {
    "problemtype_data": [
      {
        "description": [
          {
            "lang": "eng",
            "value": "File upload vulnerability in Kindeditor <= 4.1.12"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}